Het infra-innovatie netwerk verbindt mensen en initiatieven, zorgt voor een gezamenlijke innovatieagenda, brengt vraag en aanbod van innovaties bij elkaar en brengt innovaties in beeld. Het zorgt voor praktische handreikingen, succesvolle inrichting van proeftuinen, een systematiek voor de beoordeling van innovaties en de verspreiding van de resultaten van innovaties.

Het Infra-Innovatie Netwerk bestaat uit vertegenwoordigers van decentrale overheden (provincies en gemeenten), aannemers, toeleveranciers en andere belanghebbenden. Initiatiefnemers zijn de provincies wordt onder Noord-Holland, Zuid-Holland en Gelderland, en de gemeenten Enschede en Zoetermeer. Het initiatief meer (ook financieel) gedragen door alle provincies, de gemeenten Houten, Breda, Den Haag, Zoetermeer en Rotterdam en het Fonds Collectieve Kennis Civiele Techniek. CROW ondersteunt het netwerk.

Het netwerk wordt hét centrale gremium waar opdrachtgevers en opdrachtnemers, vragen en ideeën, obstakels en oplossingen, processen en technieken elkaar kunnen vinden. Het netwerk wil de krachten van alle decentrale overheden bundelen, maar ook aannemers en toeleveranciers betrekken. Zij hebben immers vaak ideeën, die ze nu onvoldoende kwijt kunnen.

 

AANSLUITEN BIJ HET NETWERK:

Er wordt gezocht naar meer sponsors om het werk van het netwerk te kunnen uitbreiden. Met name het uitrollen van innovaties naar de reguliere werkzaamheden vergt een behoorlijke inspanning en tijd!

Op de website meer informatie over het netwerk: https://www.crow.nl/infra-innovatienetwerk