24 januari 2018

De gemeentes in Zuid–Holland-Zuid en waterschap Hollandse Delta hebben vandaag een start gemaakt met een gezamenlijke aanpak met klimaatadaptatie. Cok Sas, heemraad van het waterschap en initiatiefnemer van de bijeenkomst over klimaatadaptatie waarin waterschap, gemeente en provincie met elkaar in overleg gingen: “De natuur kan onberekenbaar zijn, zeker door de huidige veranderingen in het klimaat. De uitdagingen op het gebied van klimaatadaptatie (wateroverlast, hittestress, droogte en overstromingen) verplichten overheden, bedrijven en burgers om hiermee op korte termijn aan de slag te gaan. Als overheden hebben we vandaag een start gemaakt in de Zuid-Hollandse Delta.”

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

“Klimaatverandering houdt zich niet aan gemeentegrenzen of regels”, legt Sas uit, “Iedereen krijgt ermee te maken. Klimaatadaptie is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van iedereen in ons gebied. Het vraagt om een gezamenlijke aanpak om de effecten van de klimaatverandering beheersbaar te houden. Vaak al vroeg in de planontwikkeling. Bij het waterschap zien wij elke dag kansen om gezamenlijk aan de slag te gaan, projecten en investeringen op elkaar af te stemmen, voor uitgebreide kennisdeling, innovatie en nieuwe samenwerkingen. Door samen te werken met andere overheden, burgers, bedrijfsleven, onderwijs en andere organisaties, creëren we met elkaar meerwaarde. Daardoor komt het proces in een stroomversnelling komt en vinden we betere oplossingen.”

Inspiratiegids

Om daadwerkelijk aan de slag te gaan presenteert het waterschap de inspiratiegids ‘Aan de slag met klimaatadaptatie’. Hiermee wil het waterschap inspireren en voorbeelden aanreiken. Heemraad Cok Sas: “De gids is zeker niet uitputtend, klimaatadaptatie is vooral maatwerk. De inspiratiegids vormt een vertrekpunt om verder te praten, te denken en samen te werken met klimaatadaptatie.“