Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

Parkeren en Duurzame gebiedsontwikkeling in Zuid-Holland

22 september @ 13:00 - 17:00

Gratis

Om Nederland in de toekomst leefbaar en veilig te houden is een brede aanpak van bereikbaarheidsopgaven nodig. Bijvoorbeeld in de bouwopgave van 1 miljoen woningen, maar ook in de transformatie van bestaande gebieden. Welke kansen (en uitdagingen) zijn er hierbij voor Parkeren in relatie tot duurzame gebiedsontwikkeling? Samen met de provincie Zuid-Holland gaan we hier tijdens deze bijeenkomst verder op in.

Een integrale en kritische blik

Barend Jansen (beleidsmedewerker ruimte bij de provincie) neemt je mee in het nieuwe parkeerbeleid van de provincie Zuid-Holland bij stationsomgevingen en sociale huurwoningen. Tijdens zijn presentatie gaat hij in op de uitdagingen en kansen die er voor een integrale blik op parkeren liggen. Ook kijkt hij met een kritische blik naar de toepassing van datagebruik. Hoe is de provincie bijvoorbeeld omgegaan met de CROW-parkeerkencijfers?

Daarna volgen er twee casussen uit de praktijk. De eerste is van de gemeente Pijnacker-Nootdorp en wordt gepresenteerd door Jethro Rasing en Arend Kranenburg. De tweede casus is van gemeente Delft en wordt gepresenteerd door Andre Boom. Tijdens de presentatie is er ruimte voor discussie en kan je vragen stellen aan de sprekers.

Casus 1: Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Binnen de provincie Zuid-Holland ligt er een verstedelijkingsopgave tot 2040 van ongeveer 250.000 woningen. Het Dwarskadegebied is één van de vier locaties binnen de gemeente Pijnacker-Nootdorp waar een deel van deze opgave een plek moet krijgen. In de Omgevingsvisie staat omschreven hoe dit gebied er uit kan zien. Zo wordt invulling gegeven aan een dorps gemengde woonwijk. De komende twee à drie jaar wordt er hard gewerkt aan een nieuw parkeerbeleid; in meerdere trappen naar een lokaal beleid. Dit biedt ruimte om bestaande beleidskaders te verlaten.

Tijdens deze casus zoomen we in op het Dwarskadegebied te Nootdorp, dit is het laatste uitleggebied van Nootdorp. Momenteel is het deels nog een gebied met kassen. Het gebied is omsloten door woningen en recreatie, daarbij ligt het op steenworp afstand van het centrum van Nootdorp. De gemeente neemt je mee in hun ervaring op gebied van parkeren en duurzame gebiedsontwikkeling.

Casus 2: Gemeente Delft
Delft wil in de komende jaren 15.000 woningen bouwen en ruimte bieden aan 10.000 extra arbeidsplaatsen. Deze moeten allemaal binnenstedelijk worden gerealiseerd en een deel daarvan komt in Nieuw Delft. Nieuw Delft is het ontwikkelgebied rond de nieuwe spoortunnel en de woningen liggen op loopafstand van het station en de binnenstad.

Voor Nieuw Delft is specifiek parkeerbeleid opgesteld, waarin de mogelijkheid is opgenomen om flexibel om te gaan met de parkeernormen. De ervaringen die Delft hiermee heeft opgedaan, zijn vertaald in flankerend beleid op het gebied van parkeren, zoals generiek beleid voor de inzet van deelmobiliteit bij nieuwbouwprojecten, deelmobiliteit in concessievorm en het proactief invoeren van parkeerregulering. Dit vormt het vertrekpunt bij volgende gebiedsontwikkelingen. Met dit beleid lukt het de gemeente om het aantal parkeerplaatsen bij nieuwe ontwikkelingen omlaag te krijgen.

Wat is begonnen met een dilemma voor het parkeren in Nieuw Delft is nu onderdeel van de systeemverandering om een verschuiving van auto naar fiets en openbaar vervoer te realiseren.

Ervaringen delen

Wil je in informele setting verder praten over hoe we vanuit o.a. gebiedsontwikkeling, parkeren en mobiliteit een bijdrage kunnen leveren aan een duurzame en leefbare stad? Na de bespreking van de twee casussen volgt een borrel om verder van gedachte te wisselen onder het genot van een drankje.

Voor Wie?

Deze dag is primair gericht op projectleiders van gebiedsontwikkelingen en mobiliteitsadviseurs die actief zijn bij gemeenten binnen de Provincie Zuid-Holland en medewerkers binnen de Provincie Zuid-Holland. Andere overheidsinstanties zijn ook welkom om hun ervaring te delen en kennis uit te wisselen.

De kennisbijeenkomst is onderdeel van de samenwerking van CROW, GNMI, SHPV en Vexpan die samen het initiatief hebben genomen voor het Landelijke Actieprogramma Parkeren en Verblijven 2023. Je wordt van harte uitgenodigd om mee te denken over dit programma.

 

PROGRAMMA

13.00 uur            Inloop met koffie en thee
13.15 uur            Opening door dagvoorzitter
13.30 uur            Parkeren en duurzame gebiedsontwikkeling door Barend Jansen van de provincie  Zuid-Holland
14.00 uur            Praktijkcasus ronde 1 (U hoeft zich niet in te schrijven voor een casusronde)
14.45 uur            Pauze
15.00 uur            Workshop 2 (U hoeft zich niet in te schrijven voor een casusronde)
15.50 uur            Wrap-up en afsluiting
16.15 uur            Borrel
Meld je gratis aan voor de bijeenkomst!

Locatie

Provinciehuis
Zuid Hollandplein 1
Den Haag,2596 AW
+ Google Maps