Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

Klimaatadaptief werken: het nieuwe normaal

16 juni 2022 @ 15:00 - 17:00

Gratis

CROW organiseert voor de vierde keer een webinar voor assetmanagers over de thematiek rondom klimaatadaptatie. In de drie voorgaande webinars zijn we verschillende bladeren van het iAMPro assetmanagement model langs gegaan om van ‘Beleid en strategie’ naar ‘Plannen en voorbereiden’. Deze keer gaan we aan de hand van het principe ‘Line of Sight’ proberen klimaatadaptatie een plek te geven in een organisatie aan de hand van een voorbeeldcase.  Dit webinar bevat handvatten om zelf aan de slag te gaan met de Line of Sight waar je als assetmanager mee aan de slag kan gaan in je dagelijkse werkzaamheden.

OMSCHRIJVING

Tijdens het webinar gaat een aantal sprekers in op een aantal actuele onderwerpen en komen er tools voorbij waar je als assetmanager gebruik van kan maken in je alledaagse uitdagingen. Zowel interne als externe spreker zullen een bijdrage leveren aan dit webinar.

Voorgaande sessies

Afgelopen webinars hebben we uitgebreid stil gestaan bij stresstesten, klimaateffectatlassen, het handelingsperspectief, het fenomeen Ambitieweb en de iAMPro assetmanagement model. Hier hebben we voorzichtige voorlopige conclusies uit kunnen trekken, zoals bijvoorbeeld dat een stresstest een middel is om doelen te stellen en handelingsperspectief te bieden om klimaatadaptief denken te vervlechten in de dagelijkse zaken en veiligheidsrisico’s. Maar ook de uitdaging om met elkaar vast te leggen wat er minimaal moet draaien in de samenleving. Binnen deze randvoorwaarden moet alles werken, maar het kan bij extremen voorkomen dat het niet werkt. Om dit te bepalen heb je de stresstest nodig (middel). Klimaatadaptatie en assetmanagement zijn puzzels die je niet in één keer kan oplossen en vaak maatwerk behoeven. Daarnaast is het ook belangrijk te beseffen dat klimaatadaptief werken- en denken verschilt per organisatie/provincie.

Daarnaast hebben we verschillende provinciale praktijkvoorbeelden bekeken rondom stresstesten en hoe verschillende provincies het hebben aangepakt met het Ambitieweb. Verschillende adviesbureaus zijn langs geweest om te vertellen over handige middelen zoals Climate Adaptation Services (CAS) over GIS systemen voor het in kaart brengen van klimaateffecten. Ook Planterra deed een duit in het zakje om te leren prioriteren aan de hand van beslissingstabellen met hun PRIOR-methodiek.

De handvatten die in het vorige webinar zijn geboden kan je inzetten om inzichtelijk te maken waar je als organisatie mee bezig bent en waar je op zou kunnen/ moeten focussen. Het gebruik van de verschillende instrumenten en expliciet maken hiervan kan helpen om bestuurders mee te nemen in de alledaagse werkzaamheden en mogelijke vervolgstappen.

Line of sight

Dit webinar richt zich op de Line of Sight. Iedereen, van strategie tot aan operatie, is een belangrijke schakel. Het is wel taak om de schakels goed met elkaar verbonden te hebben. En deze verbinding zit in de Line of Sight. De hoofdvraag die hierbij op duikt is “Hoe krijg je alle neuzen dezelfde kant op om een maatschappelijk probleem op te lossen? ”. Daarbij moet de persoon die met een schep in de grond graaft ook weten wat zijn bijdrage is, in het kader van de strategie. En andersom.

Daarbij is het wel belangrijk dat de strategie meetbaar gemaakt wordt. Hierbij kan je denken aan het opstellen van effectdoelen en KPI’s bepalen. Vervolgens moet dit steeds meer gespecificeerd worden richting de operatie.

Deze Line of Sight tussen de schakels gaat niet vanzelf. Veel organisaties worstelen met het vertalen van de strategie naar de operatie. Op tactisch niveau missen we een instrumentarium het inzichtelijk te maken, en ook procesmatig de manier om de neuzen dezelfde kant op te krijgen.
Aan de hand van een praktijkvoorbeeld rondom klimaatadaptatie wordt de Line of Sight doorlopen. Op dit moment is de Line of Sight een principe dat in ontwikkeling is en dat potentieel kan dienen als proceshandleiding. Het is geen blauwdruk hoe je een vraagstuk aanvliegt, maar biedt zicht in een mogelijk hulpmiddel.

Al met al weer een mooi gevuld programma waar we veel met én van elkaar kunnen leren!

Voor wie is dit webinar?

Het webinar is voor alle geïnteresseerden in klimaatadaptatie, assetmanagementiAMPro, Line of Sight en milieu. Dit evenement is specifiek interessant voor beleidsmedewerkers en assetmanagers van verschillende overheidsinstanties. Andere deelnemers zijn ook van harte welkom.

Eerdere webinars

  • Bekijk het eerste webinar hier
  • Bekijk het tweede webinar hier
  • Bekijk het derde webinar hier
PROGRAMMA
Het voorlopige programma is hieronder te zien. Details volgen snel

15.00 uur – Welkom en opening
Marco van Burgsteden blikt terug op de drie eerdere webinars die in dezelfde lijn  zijn georganiseerd. Het webinar is ook interessant als je deze niet hebt bekeken.

15.15 uur – Line of Sight
CROW collega’s Simon Buwalda en Lauren van de Meer nemen je mee in de Line of Sight. Wat houdt dit precies in? En wat kan je er als professional mee? Naast de Line of Sight wordt ook ingezoomd op hoe dit principe zich verhoudt tot het iAMPro assetmanagement model. Ook wordt gekeken naar hoe de Line of Sight ingezet kan worden voor het implementeren van klimaatadaptatie in je organisatie.

15.30 uur – Praktijkvoorbeeld
In dit onderdeel van het programma gaan we aan de slag met een concreet voorbeeld van de Line of Sight in praktijk. Kennis en ervaringen worden gedeeld rondom de Line of Sight. Het biedt de kans om in te gaan op dilemma’s en geleerde lessen. Als gastspreker nodigen we Niels Reyngoud uit. Hij is Programmamanager Assetmanagement bij de provincie Gelderland.

Pauze

16.10 uur – Aan de slag met Line of Sight
In dit onderdeel gaan we interactief aan de slag met de Line of Sight en wordt je  uitgedaagd om hierin mee te denken. We gaan opzoek naar bottlenecks, mogelijke toepassingen en meer. Laat je verrassen wat we voor je in petto hebben!

16.45 -17.00 uur – Afsluiting
Tot slot, ronden we de middag af met een terugblik op het vierluik aan webinars  rondom klimaatadaptatie en assetmanagement. Ook blikken we vooruit naar het eindproduct dat het oplevert.