Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

Kick-off | Open Leeromgeving Seriematige Aanpak V&R opgave

31 maart 2022 @ 09:00 - 11:00

Gratis

De omvang, de opeenstapeling van beleidsdoelen en de schaarste aan mensen en middelen vragen een meer seriematige aanpak van de Vervangings- en Renovatieopgave van Infrastructuur. Met die reden start De Bouwcampus een nieuwe open leeromgeving rondom de seriematige aanpak van de V&R-opgave. De vragen die centraal staan: hoe kom je tot een meer seriematige aanpak, vernieuwende marktbenadering en tot een concrete uitvraag? En welke leerervaringen uit de praktijk kunnen we hierbij inzetten?

In de Open Leeromgeving delen opdrachtgevers en marktpartijen hun praktijkervaring met seriematig werken. Daarnaast dagen we je uit om mee te werken aan het verder brengen van de seriematige aanpak aan de hand van de concrete V&R opgaven van de Gemeente Rotterdam, het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) en een aantal gemeenten met veel kleine bruggen. De uitkomst nemen de betrokken partijen mee in hun toekomstige marktbenadering en uitvraag aan de markt.

De (online) kick-off vindt plaats op 31 maart a.s. van 09.00 tot 11.00 uur. Hieronder introduceren we het programma.

Programma

Het programma bestaat uit drie onderdelen:

  1. Lessons learned strategieën voor een seriematige aanpak
    Enkele ervaringsdeskundigen vanuit opdrachtgevers en marktpartijen delen belangrijke lessen en verschillende strategieën van een seriematige aanpak. Daarnaast presenteert het Bouwcampus-team het nieuwe “V&R dashboard seriematige aanpak”, inclusief de uitkomsten van onderstaande enquête.
  2. Van idee naar uitvraag a.d.h.v. concrete vraagstukken
    Hoe kan een gemeente 1.000 bruggen in 10 jaar vervangen/renoveren? Hoe richt de gemeente Rotterdam met 61 kunstwerken en het HWBP met 423 kunstwerken het best een programmatische aanpak met series in? De opdrachtgevers lichten hun vraagstukken toe.
  3. Opstart werkgroepen
    In dit deel van de kick-off starten we met de werkgroepen die aan de slag gaan met de concrete vraagstukken. Na de kennismaking kun je beslissen of je de komende maanden wilt meewerken in de Open Leeromgeving.

Voor wie?

Je neemt deel aan deze bijeenkomst in de rol van (ervarings)deskundige op het gebied van de voorbereiding, uitvoering en het beheer van infrastructuur. De bijeenkomsten zijn interactief, met veel ruimte voor inbreng van de deelnemers. Je mede-deelnemers zijn vertegenwoordigers uit de markt, de (semi)overheid en kennisinstellingen.

Wanneer?

Donderdag 31 maart 09:00 – 11:00 uur (online via Zoom)

Aanmelden

Ter voorbereiding op de bijeenkomst vragen we je deze vragenlijst in te vullen over prioriteiten, kansen en samenwerking bij een seriematige aanpak van de V&R opgave. De uitkomsten worden gedeeld op de kick-off van de Open Leeromgeving. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten. Klik hier om je aan te melden voor de kick-off.

Gegevens

Datum:
31 maart 2022
Tijd:
09:00 - 11:00
Kosten:
Gratis