Het betonakkoord is op 10 juli 2018 ondertekend door verschillende organisaties uit de betonketen, waaronder ook de gemeente Den Haag.

De gemeente Den Haag wil invulling geven aan het Betonakkoord door eisen te stellen aan MKI en Circulariteit in iedere contractvorm. Met als doel circulair en duurzaam aanbesteden in de praktijk vorm te geven. En de doelen uit het betonakkoord te halen.

Om de doelen te bereiken is de gehele keten nodig. Er wordt daarom een regionale betonketen geïnitieerd met ondersteuning van Bouwcirculair.

Het doel van de betonketen is om opdrachtgevers en de markt met elkaar in contact te brengen. En zo gelegenheid te bieden informatie en instrumenten uit te wisselen om circulair en duurzaam aanbesteden in de praktijk vorm te geven en te verbeteren.

De regio die ons voor ogen staat omvat globaal Den Haag, Leiden, Rotterdam en Hoek van Holland. Zie onderstaande bijlage, openklikken met rechtmuisknop a.u.b.

20181220144213