Gemeentelijke bruggen hoeven niet langer even sterk te zijn als de zwaarst belaste brug in ons land: de Moerdijkbrug. Door de introductie van een aangepaste toetsingsnorm voor lokale bruggen, besparen gemeenten de komende jaren honderden miljoenen euro’s aan onnodige versterkingen of vervanging. De aangepaste norm is het resultaat van jaren lobby en onderzoek, geïnitieerd en medegefinancierd door de gemeente Rotterdam.

 Al vanaf 2012 houdt de gemeente zich actief met dit bruggenprobleem bezig. Rotterdam luidde de noodklok bij het verantwoordelijke ministerie en zocht actief de publiciteit. Tegelijkertijd startte de gemeente met TNO een onderzoek naar de verkeersbelasting van Rotterdamse bruggen. Hieruit bleek dat de normen voor stedelijke bruggen zonder probleem konden worden aangepast, zonder in te leveren op de veiligheid voor de weggebruiker. Met de ondersteuning van dit initiatief door kennisinstellingen en andere decentrale overheden, ontstond het benodigde extra draagvlak voor een aangepaste norm. De meeste gemeentelijke en provinciale bruggen die in de oude situatie vervangen hadden moeten worden, kunnen nu nog jarenlang gebruikt worden. Hierdoor besparen Nederlandse gemeenten de komende jaren honderden miljoenen euro’s. En wordt onnodige overlast voor inwoners en weggebruikers door werkzaamheden voorkomen.

 Link naar volledig bericht

https://www.rotterdam.nl/werken-leren/assetmanagement/20190214-Aangepaste-norm-lokale-bruggen-voorkomt-onnodige-miljoeneninvestering.pdf