Input voor pilotstarter Digitale Agenda 2020?

 

Het was volle bak bij de workshop Gemeenten en BIM op 23 maart bij het BIM Loket. Ruim 50 deelnemers vanuit gemeenten, omgevingsdiensten en een select groepje adviseurs gingen met elkaar het gesprek aan over het hoe en waarom van BIM bij gemeenten. Dat werd ook wel tijd, want gemeenten ontbreken op dit moment nog grotendeels in de BIM-wereld. Terwijl zij als beheerder van grote hoeveelheden relevante data bij uitstek van de partij zouden moeten zijn.

Jacqueline Meerkerk, directeur van het BIM Loket sprak vorig jaar Pieter van Teeffelen van Dataland over de samenwerking met gemeente Rotterdam om een activiteit te organiseren voor gemeenten. Daaruit is deze workshop, als project onder het BIM Loket, voortgekomen.

Na de opening door Johan Vermeer directeur bij gemeente Rotterdam en een algemene inleiding over BIM door Hein Corstens volgden presentaties van twee gemeenten die al langer met BIM aan de weg timmeren: Rotterdam (Joris Goos) en Den Haag (Edward de Wit), en gaf Esther van Kooten Niekerk van het Kadaster een inleiding over het Informatiehuis Bouw dat in ontwikkeling is. Erik Dolle van de VNG gaf een korte presentatie over de Digitale Agenda 2020, die gericht is op het versterken van de samenwerking tussen gemeenten. Via de zogenoemde Pilotstarter kunnen gemeenten innovaties delen met anderen, en deze opschalen. Het thema BIM en gemeenten zou een interessante case hiervoor kunnen zijn.

Uit de plenaire terugkoppeling van de workshop kwamen enkele hoofdlijnen naar voren:

1. Kennis is cruciaal om BIM bij gemeenten te stimuleren. Er is behoefte aan een kennisprogramma dat gericht is op uitwisseling van voorbeelden en bij elkaar in de keuken kunnen kijken. Zien is geloven. Te denken valt aan een roadshow of aan een experimenteerruimte. Ook de inzet van kenniscoaches is genoemd. Belangrijk is dat het echte verhaal wordt verteld, niet alleen de verkooppraatjes waarin alles goed gaat. De concrete suggestie werd gedaan om een gemeentekaart te maken, waarop te zien is wie (contactpersonen) er met wat (thema’s) bezig is.

2. Gemeenten hebben behoefte aan een duidelijk groeipad/roadmap: Waar gaat het eigenlijk om (doel), en welke stappen kan ik zetten als gemeente om aan te haken op de ontwikkeling? Wat maakt het aantrekkelijk om hier in te stappen (wortel)? Wat is de visie op het gebruik van informatie in gemeentelijke processen? Hoe krijg je mensen mee? Wat is de meerwaarde? Hoe kunnen onderdelen van BIM als middel worden ingezet. Daarbij moet er aandacht zijn voor schaalverschillen tussen gemeenten. Digitale vaardigheden zijn van groot 2 belang. Kennisopbouw via leren van pilots (ook met aannemers). Is er een volgorde aan te geven? Wat kan de gemeente nu al doen? Eerste stappen: data op orde, hergebruik informatie, slimmer gebruik informatie. De ervaring leert dat de benadering zowel top down (beleid, opleggen, wetgeving) als bottom up (gewoon doén, voorbeelden oppakken) moet zijn.

3. Koppeling van de toetsing van initiatieven/vergunningaanvragen voor bouwwerken met behulp van een 3D stadsmodel (milieuzones, bezonning, e.d.). Ook inzetbaar voor communicatie met burgers. Dit is een lopend initiatief van o.a. Den Haag en Rotterdam. De toepassingsrichtlijn BIM Basis ILS is een bruikbaar instrument hierbij.

4. Er liggen kansen voor BIM in de openbare ruimte. Denk aan het beheer van kabels en leidingen. Hebben we het over dezelfde dingen? Uitwisselbaarheid. De basis: Objectgericht, Vastleggen van eisen in een vraagspecificatie, Welke informatie wil ik digitaal teruggeleverd krijgen van de bouwer?, etcetera. Hierbij kan BIM een schakelfunctie vervullen. Het gaat dan om het aanbieden van diensten voor gemeenten op het gebied van de informatiehuishouding rond openbare ruimte en vastgoed, gebruik makend van landelijke standaarden voor (gemeentelijke) objecten (IMGeo/BGT, IMBOR, NEN, CB-NL e.d.). Organisatie van de informatie-uitwisseling binnen een gemeente en gemeenschappelijk gebruik van informatie over openbare ruimte en bouwwerken. Soms zal deze informatie ook gedeeld worden met externe partijen.

Er zat veel energie op deze bijeenkomst, mede dankzij dagvoorzitter Pieter van Teeffelen. De conclusie is dat er meer dan voldoende aanknopingspunten zijn voor verdere activiteiten. Op de vraag wie er concreet mee wilden werken aan een case voor de Pilotstarter, meldden zich de gemeenten Amsterdam, Harderwijk, Rotterdam en Wijchen. Wie wil kan zich hierbij nog aansluiten. Stuur een e-mail naar info@bimloket.nl, en vermeld uw gemeente, naam, mailadres en telefoonnummer. Dan nemen wij contact met u op. De eerste twee voorstellen zijn het meest basaal voor gemeenten en worden nu verder uitgewerkt voor indiening bij de pilotstarter van de Digitale Agenda 2020 van de VNG.