Op dinsdag 10 november organiseerde RegioIngenieur de eerste online Webinar over Digitalisering en 5G, in afstemming met De Bouwcampus. De slides van de presentatie vind je onderaan deze pagina. De digitalisering van de samenleving is één van de grootste opgaven die ons de komende jaren te wachten staat, waaronder de opkomst van 5G.  

Met welgeteld 67 deelnemers trapte Jim Walda, projectleider 5G bij de gemeente Rotterdam, het eerste Webinar af. Verschillende onderwerpen kwamen aan bod zoals: Wat is 5G en waarom 5G? We kregen een sneak peak in de digitale infrastructuur, hij lichtte het belang van wetgeving en antennebeleid toe, gaf een beeld wat Rotterdam op dit moment doet omtrent 5G en wat de uitdagingen zijn van deze telecommunicatie-norm.  

Het toekomstbeeld van 5G is veelbelovend: De 5G-technologie zal op termijn zorgen voor razendsnel internet. Dit vernieuwende 5G-netwerk faciliteert een Internet of Things: 5G is zó ontworpen dat het hogere snelheden en meer capaciteit biedt. De extreem korte responstijd maakt bijvoorbeeld zelfrijdende auto’s mogelijk of het openen en sluiten van de Erasmusbrug voor ambulances met spoed. 5G biedt vele nieuwe mogelijkheden en heeft ook flinke impact op onze steden, de assets, de ondergrond en ook onze veiligheid. 

Dit Webinar legde extra nadruk op de beleidsmatige gevolgen die 5G met zich meebrengt. Als gemeente wil je je namelijk allereerst zo positioneren dat operators gezamenlijk willen kijken hoe 5G te implementeren in de stad om de interessante facetten van 5G zo optimaal mogelijk te benutten. 5G is echter een kans waar ook risico’s aan zitten, benadrukt Jim Walda. Zo is het van belang om als gemeente juridisch op de hoogte te zijn. Je wil namelijk niet verantwoordelijk zijn voor mogelijke schade waar je eigenlijk niet verantwoordelijk voor bent. Hoe komen de 5G-antennes in het straatbeeld? De zogenoemde ‘small-cells’ zijn antennes ter grootte van een ‘zware rugzak’ en kunnen geplaatst worden op bestaande objecten, maar ook daar heb je als gemeente beperkt zeggenschap op als het bijvoorbeeld geplaatst wordt op een VVE-dak. Daarom heeft het bestaande ‘antenneconvenant’ een 5G-update nodig.  

Naast verantwoordelijkheid kwam tevens de vraag over gezondheid naar boven. Alle 5G-antennes moeten voldoen aan de internationale limieten voor elektromagnetische straling. Het niveau van straling mag niet boven deze grens uitkomen, om negatieve effecten op de gezondheid te voorkomen. De limieten zijn weer gebaseerd op adviezen van wetenschappers en gezondheidsexperts. 

Verschillende steden experimenteren met de opkomst en uitdagingen van het netwerk, waaronder gemeente Rotterdam. Als 5G-beleid uiteindelijk succesvol uit de experimenterende fase komt, heeft kennisdeling de prioriteit van Rotterdam, want door ervaring en beleid te delen met andere gemeenten heeft iedereen baat bij vergelijkbare werkprocessen.  

Al deze interessante informatie gaf aanleiding tot veel vragen: de onbeantwoorde vragen vanuit de chat worden nog beantwoord en overige vragen met betrekking tot het behandelde onderwerp kunnen per mail aan de spreker gesteld worden: jwm.walda@rotterdam.nl.  

Het uur tijdens deze Webinar vloog voorbij, de chat stroomde over met vragen, dus een volgend gepland Webinar is goed nieuws! Hierin gaan we dieper in op de praktische toepassing van 5G op gemeentelijke assets en de stedelijke inpassing.  Dit tweede Webinar in deze serie zal plaatsvinden op 26 november waarin Peter Wijnands, beheerder bij de gemeente Rotterdam, en Florian Mesch, ontwerper bij Lightwell B.V., je meenemen in de stedelijke inpassingsmogelijkheden van 5G en Digitalisering. Dit zullen zij doen aan de hand van een praktisch voorbeeld: de modulaire lichtmast CENT-R.