Donderdagmiddag 6 april 2017 was er een bijzondere bijeenkomst op de RDM campus in Rotterdam waar de relatie tussen opdrachtnemers en opdrachtgevers in de (water)bouw centraal stond. Vertegenwoordigers van de Nederlandse Waterschappen, het Netwerk RegioIngenieur, Stichting Rondom GWW (MKB) en Bouwend Nederland kwamen daar samen om concrete afspraken te maken rondom de vernieuwde Marktvisie Waterschappen (De waterschapsmarkt van de toekomst – bouwstenen voor vernieuwing’).

Tijdens deze marktdag zijn afspraken gemaakt tussen opdrachtnemers en -gevers. Deze afspraken zijn op polaroids vastgelegd, als tastbaar aandenken aan het moment. Zoals tijdens de marktdag afgesproken, zou geïnventariseerd worden of de gemaakte afspraken al navolging hebben gekregen. De betrokkenen zijn benaderd en veertien ‘koppels’ hebben gereageerd.

Wat opvalt uit de reacties is dat, ongeacht of (vervolg)afspraken zijn gemaakt of niet, de bijeenkomst inspiratie heeft gegeven om vaker contact te leggen met de ‘andere partij’, met het doel het gesprek aan te gaan.

De quote van Colinda den Dijker van Lindeloof vat het treffend samen: “De eerste stappen om tot baanbrekende samenwerking te komen, zetten we inmiddels in gang!”

De uitkomsten van de inventarisatie zijn weergegeven in de grafiek:

Onderstaand interview met Hans de Bart van waterschap Hollandse Delta en Wilbert Jansen van de Gemeente Rotterdam geeft een goede indruk van de resutaten van de marktdag.

Wat vonden jullie van het idee om dit te doen tijdens de marktdag?

Hans: Ik vond het wel een leuk idee met dat foto momentje.  Het is toch ook een beetje een stok achter de deur om aan de slag te gaan.

Wilbert: Ja, het fotomoment werkte goed, toch een soort afspraak die je met elkaar maakt om het echt te doen.

Hoe hebben jullie elkaar gevonden tijdens de marktdag?

Hans: volgens mij waren we allebei al voor het tijdstip van aanvang aan de slag met het inrichten en ophangen van spandoeken en dat soort acties. Eigenlijk dus al aan het samenwerken.

Wilbert: Samen iets doen helpt om elkaar te leren kennen, zo kwamen we elkaar tegen op die dag.

Hoe kwamen jullie tot de conclusie dat jullie samen een afspraak moesten maken?

Hans: tijdens het samen klussen hadden we het natuurlijk ook over: waar werk je, wat doe je. Ik had Wilbert ook al eens eerder meegemaakt toen hij een presentatie gaf over de contractering van de opdrachtnemers voor de Renovatie van de Maastunnel. Ook als Rotterdammer was ik natuurlijk nieuwsgierig naar dat ingrijpende project. Maar naar mijn idee hebben we wel een aardig overeenkomend beeld dat je tijdens de realisatie van projecten toch vooral normaal met je aannemer moet blijven praten. Van opdrachtgever kant ook niet direct angstig worden dat er meteen een meerwerkrekening op je afkomt als je kennis of iets anders deelt.

Wilbert: Ik had al eerder gehoord van het project waar Hans aan werkt, namelijk Compenserende Maatregelen Kierbesluit, en de uitdagingen daarbij. Ik was dus heel benieuwd naar Hans zijn rol daarbij en de manier waarop WSHD het project aanvliegt. Dat we elkaar die dag vonden was dus super. Het (concreet maken van het) idee dat wederzijdse teams elkaar in een DOE-modus kunnen versterken zie ik ook bij Hans terug. Daar hebben we in de vervolggesprekken lekker over kunnen sparren.

Hoe hebben jullie de afspraak ervaren?

Hans: bij elkaar op de koffie komen en het over je werk (project) hebben is natuurlijk altijd leuk. Zeker als het af en toe buiten je eigen organisatie is. Het geeft weer een ander perspectief op je eigen werk.

Wilbert: Inderdaad. Zo’n bilateraal was er zonder ‘Durven, Doen!’ nooit van gekomen. Ik kijk er heel plezierig op terug en weet dat dit voor Hans ook zo geldt.

Wat hebben jullie besproken?

Hans: we hebben elkaars projecten (Programma Compenserende Maatregelen Kierbesluit , WSHD; Renovatie Maastunnel, Gemeentewerken Rotterdam) bezocht en verder gesproken over wat we als prettig hebben ervaren in de contacten met onze opdrachtnemers.  Daarop volgend hebben we getracht om onze gedachten in een A4-tje te zetten waar en hoe je de samenwerking OG-ON moet faciliteren. En hoe je in een aanbestedingsprocedure hierop moet voorsorteren.

Wilbert: Als je van een project een succes wilt maken dan zijn de ‘Human-factors’ essentieel. Maar als je dat niet aan het toeval wilt overlaten welke kaders -of zo je wilt ‘zetje in de rug’- geef je dan mee?. Daar hebben we het over gehad, en natuurlijk (we kunnen het niet laten) over elkaars projectaanpak.

Wat heb je aan de gedeelde informatie gehad/er mee gedaan?

Hans: ik heb met de Marktdag een beter beeld gekregen van de noodzaak om efficiënter met elkaar een te project realiseren. Vooral na het verhaal van Bernard Wientjes over wat er in de politieke wereld is afgesproken. Daarnaast toch ook wel een beeld dat er aan beide kanten nog wel wat werk is te verzetten om ingesleten paden in de relatie OG-ON te veranderen.

Wilbert: Het is duidelijk dat er nog veel te doen/te transformeren is in de BV Nederland. In gescheiden werelden werkend (aannemer in de keet en doet dit, opdrachtgever op afstand en doet dat) denk ik dat we dat niet (of niet efficiënt) voor elkaar krijgen. Maar voor mij als persoon gaat het ook om werkplezier voor mensen in allerlei projecten en de vraag welke bijdrage ik daar zelf aan kan leveren.

Is er een vervolg afspraak? Zo ja waar gaat deze dan over? Wanneer is de vervolgafspraak?

Hans: Na de Marktdag ‘Durven, Doen!’ zijn we al twee keer bij elkaar geweest. In aansluiting daarop hebben we 12 juli in een groter verband een overleg gehad met Bouwend Nederland Regio Zuid-Holland: Hessel Heins, Dick van Werven en Dennis van der Werff. Daar zijn we vooral op zoek geweest waar de mogelijkheden liggen om een stuk tekst in te passen in de UAV-GC, een Aanbestedingsleidraad of in het UAV-GC contract. De voorlopige conclusie was: laat de UAV-GC voor wat die is, kijk of een paragraaf over de condities voor samenwerking en de intentie tot samenwerking in de Aanbestedingsleidraad gekoppeld aan EMVI kan worden opgenomen.

De bedoeling is om in september weer bij elkaar te komen. Naar mijn idee gaat het best wel voortvarend. Misschien dat de ‘niet lullen, maar poetsen mentaliteit’ uit het Rotterdamse er aan bijdraagt. Begreep van Dick van Werven (jurist aanbestedingsrecht) dat de ‘Bouwteam’ constructie ook min of meer in Rotterdam is ‘ontstaan’ om alle herstelwerkzaamheden na de oorlog te realiseren. Kortom een omgeving die in beweging is om resultaat neer te zetten.

Wilbert: We timmeren aan de weg, en we leren elkaar binnen ‘Durven, Doen!’ beter kennen. Voor mij is het een goede stap om met elkaar te beginnen om een voorbeeld van een ‘samenwerkingsparagraaf of communicatieprotocol’ (maximaal de voor- en achterkant van een a-viertje) te realiseren. Zo’n voorbeeld paragraaf/protocol zou dan (al dan niet als maatwerk) in een project, contract, of aanbesteding wellicht ingebed kunnen worden. Zo ontstaat er een mooie opstap voor het samenbrengen en samenhouden van de wederzijdse teams van opdrachtnemer en opdrachtgever.

 Is een dag, zoals de Marktdag ‘Durven , Doen!’ voor jullie geslaagd geweest en in wat voor opzicht?

Hans: op een markt kom je mensen tegen en raak je met elkaar aan de praat.

Wilbert: zeker geslaagd. Voor herhaling vatbaar.