Op 31 oktober was het najaars symposium  van RegioIngenieur in de in de Bouwcampus te Delft.

De ca 60 bezoekers konden kiezen uit verschillende onderwerpen over assetmanagement en contracteren. Zo vertelde Patrick Tol van Leidschendam-Voorburg en Richard Moerenhout van Waterschap Hollandse Delta over hoe de organisaties bezig zijn met assetmanagement. Donald Bezemer van DONbureau gaf een presentatie over iAMPro, het platform voor professioneel assetmanagement in de infrastructuur. Nauw verbonden met het onderwerp assetmanagement is risicomanagement. Mary Ann Mooiman lichtte toe hoe de provincie Zuid-Holland bezig is met het opzetten van een integraal risicomanagement systeem, om van (onbewust) risicomijdend naar (bewust) risicobereid te gaan.

Het mijden van risico’s kwam ook aan de orde in de presentatie van Rob Schnepper van de gemeente Rotterdam. Hij vertelde over innovatie belemmeringen op het gebied van circulariteit. Hij liet zien tegen welke belemmeringen de gemeente Rotterdam aanloopt op de weg naar circulaire gebiedsontwikkeling. Dat Rotterdam deze weg niet alleen gaat bewandelen werd duidelijk in de presentatie over convenanten. Hierin lieten de stichting RondomGWW, de gemeente Rotterdam en Van Dijk Maasland zien hoe zij verwachten dat convenanten, tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers, bij kunnen dragen aan de grote vraagstukken zoals circulaire gebiedsontwikkeling.

In de presentatie over de toekomst van ingenieursbureaus kwam een ander groot vraagstuk aan bod: het capaciteitsprobleem in de sector. In de presentatie gingen het ingenieursbureau Krimpenerwaard, de gemeente Nijmegen en Planterra in gesprek met het publiek over dit prangende vraagstuk.

De presentaties

Wij kijken met een goed gevoel terug op het symposium. Het volgende symposium staat in april 2020 op het programma. We hopen iedereen dan weer te zien!