In de mooie locatie van de Koninklijke roei- en zeilvereniging “De Maas” in Rotterdam is een interessante discussie geweest over de toekomst van het netwerk en de aanhaking van het netwerk bij de Bouwagenda.

 

Netwerk RegioIngenieur, op naar de toekomst!:

Arjan Bosker (Krimpen aan den IJssel) en Jan Freie (Maassluis) gaven inzicht in meerdere scenario’s. Conclusie was dat de samenwerking al enige vorm van gezamenlijke verantwoordelijkheid kent. Maar dat er nu geen behoefte is om deze samenwerking meer vorm te geven in de vorm van een rechtspersoonlijkheid. Wel zal er worden gezocht naar mogelijkheden om jongeren te interesseren voor de partners in het netwerk. Dit kan door het aanbieden van stageplaatsen en / of het starten van een traineeprogramma.

Op technisch gebied wordt met name samenwerking gezien op het gebied van reviews. Het gemis aan lokale specifieke technische kennis kan hierdoor goed worden gecompenseerd.

 

Bouwagenda – samenwerken loont

Waar kunnen we onze samenwerking versterken en samen verder komen op het gebied van duurzaamheid en klimaatadaptatie.

Albert Martinus, voorzitter van de Stichting Rondom GWW vertelde over de Bouwagenda en de inzet die hiervoor in de komende jaren nodig is. Duidelijk is dat we hier voor een grote uitdaging staan, die alleen samen met alle partners in de keten kunnen worden opgepakt.

 

De presentatie van Albert Martinus en nog enkele publicaties kunnen via de navolgende links worden bekeken en gedownload:

Presentatie bouwagenda

Update roadmaps en thema’s bouwagenda

Handreiking naar een Circulair Nederland

Onderzoeksrapport Klimaatbestendige wijk

Projectvoorstel Straadkrant 4.0