15 december 2015, Hotel New York, Rotterdam

Voor de eerste kennismaking met het programma Kabels en Leidingen was grote belangstelling. Vertegenwoordigers van gemeenten, provincie, vervoersbedrijven en waterschappen waren aanwezig. Na een uitgebreide kennismaking is lang stilgestaan bij de issue’s van elke lagere overheid binnen de regio. Uit de 24 aangeleverde issue’s is een top-3 gemaakt waar de werkgroep van Kabels en Leidingen mee aan de slag gaat om een programma te maken voor 2016.

De bijeenkomst in Hotel New York (Rotterdam) werd starte met een groep werd welkom geheten door Ronald Zandbergen (Hoofd Ingenieursbureau, gemeente Rotterdam). Na een nadere kennismaking met het Netwerkeen inleiding en nadere De top-3 issus’s zijn: Uniformering updaten wet en regelgeving en ordening ondergrond (mogelijkheden samenvoegen Nuts en Telecom), Verlegregelingen en –kosten (herziening bestaande overeenkomsten) en Programmeringen / planningen: werk met werk maken, samenwerking in de sleuf, een gezamenlijke aannemer/bestek, laagst maatschappelijke kosten.