Tussen Den Haag en Poeldijk is de N211 de eerste CO2-negatieve weg van Nederland! Markt en provincie zochten samen naar de beste mix aan innovaties, die langs of in de weg energie opwekken of besparen. Deze klimaatvriendelijke aanpak vormt het uitgangspunt voor nieuwe wegonderhoudsprojecten in Zuid-Holland en kan ook voor andere wegen als blauwdruk dienen.

Met 15 collega’s van RegioIngenieur bezochten we op 27 juni 2019 het project. Mooi was dat er op een kleine oppervlakte veel voorbeelden van innovaties te zien waren. De projectleider vertelde dat de meeste winst was gehaald met lage temperatuur asfalt. Ook de damwanden met kathodische bescherming vielen op. De eyecatcher was een duurzame abri, met informatie over het project. 

Voor meer informatie over de N211 gaat u naar www.zuid-holland.nl