Op 24 januari 2017 was in Hoofddorp de vervolgsessie op de succesvolle EMVI-dag van 23 november 2016 in Delft. De Gastheer van de EMVI –middag was de gemeente Haarlemmermeer. Samen met de gemeente Gouda, Bouwend Nederland en de regionale samenwerking Rotterdam-Den Haag werd deze middag georganiseerd. Totaal waren 35 emvi-toepassers vanuit publieke opdrachtgevers en opdrachtnemers afkomstig uit de GWW-sector aanwezig. EMVI in dit verslag moet vertaald worden in het gunningscriterium: Beste Prijs Kwaliteit Verhouding (BPKV).

Opvallend op de EMVI-dag van 23 november 2016 was dat nadrukkelijk benoemd werd dat de dialoog tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever meer aandacht zou moet krijgen. Dit was dan ook de basis van de opzet van deze EMVI-middag. In twee workshopsrondes werd een verdiepingsslag gemaakt, waarbij opdrachtgevers aangaven wat zij belangrijk vinden en de opdrachtnemers hoe zij dit ervaren c.q. oppakken. Een boeiende middag als resultaat.

In workshopronde 1 werd ingegaan op de vraag: Welke EMVI-thema’s willen Opdrachtgever en Opdrachtnemer hebben? En waarom? Welke thema’s hebben we en wat wil je daarmee bereiken? EMVI-thema’s zoals planning, risico’s, omgevingsonderwerpen worden veel toegepast en werden als zinvol ervaren. Thema’s zoals Social Return, Veiligheid, duurzaamheid algemeen, CO2-prestatieladder daar waren de meningen sterk over verdeeld in termen van onzin tot zinvol. Dus dit vraagt om nadere overdenking vanuit opdrachtgeverskant.

In workshopronde 2 zijn we aan de slag gegaan met concrete voorbeelden van waarom EMVI en het wat. Hierbij werden enkele EMVI-voorbeelden gebruikt om te verbeteren. Vanuit opdrachtnemerskant kwamen diverse kritische opmerkingen. Opmerkingen, zoals : het is niet smart genoeg, ga het anders met elkaar organiseren tot daar wil ik graag op inschrijven en voor deze EMVI wil ik gaan.