In het Dutch Innovation Centre in Zoetermeer is op maandag een interessante bijeenkomst gehouden. Er waren 4 sprekers, die een inleiding hielden over de onderwerpen Innovatie (Ton Jonker PZH), Energietransitie (Annelies van Ewijk, PZH ) Klimaatadaptatie (Johan Verlinde, Rotterdam) en Digitale Stad – RNE (Roland van der Heijden, Rotterdam). In kleine groepjes is uitgebreid van gedachte gewisseld over deze onderwerpen.

 

Uiteindelijk leverden de bijeenkomsten de navolgende resultaten op:

Digitale stad:

-Nieuwe werkelijkheid: 3D DIGITAAL

-Wat betekent het voor de fysieke werkelijkheid?

-Hoe maken we als organisatie de transitie?

-Hoe nemen we zoveel mogelijk mensen mee?

-Rol voor co-creatie? Welke dan?

-Hoe regelen we eigendom en Governance?

 

Energietransitie

-Hoe zet je aanbesteding en inkoopkracht in voor de CO2 reductie bij:

-Aanleg en beheer van wegen en vaarwegen?

-Gebouw beheer?

-Geef als launching customer innovators en start ups een kans/opdracht

 

Klimaatadaptatie uitdagingen:

-Besef van urgentie, zelfs zonder dat de “Kopenhagen” bui is gevallen.

-Verleiden van alle spelers in de stad – Hoe doe je dat

-Hoe combineer je slim, beschikbare budgetten om maatregelen mogelijk te maken

Innovatie

Link naar de “Placemat”

Innovatie_Placemat PZH

 

De behandelde onderwerpen zullen in 2018 een plekje krijgen in de programmering van de activiteiten van het netwerk RegioIngenieur. De bijeenkomst werd afgesloten met een gezellige netwerkborrel.