Hoe ga je om met eisen en contracten bij BIM projecten?

Donderdag 12 april kwamen circa veertig mensen bijeen in ‘Hal4’ in Rotterdam, om over dit onderwerp kennis uit te wisselen.

 

De presentaties

Een opdrachtgever, een bouwer en een ingenieursbureau hebben ieder op eigen wijze een toelichting op bovengenoemde vraag gegeven.

Systems engineering is volgens de opdrachtgever (gemeente Den Haag) een goede methode om eisen en de wensen van belanghebbenden gestructureerd in beeld te brengen en biedt een goede structuur om projecten in hun context voor te bereiden voor aanbesteding. De gekozen contractvorm (UAV-gc) zou men niet weer kiezen, omdat er weinig vrijheidsgraden zijn voor de aannemer, risico’s niet goed gezamenlijk opgepakt kunnen worden en zodoende innovatie niet bevorderd wordt.

De bouwer (Lindeloof in samenwerking met Gebiedsmanagers) heeft laten zien hoe je op een gestructureerde wijze kwaliteitsborging van het eindproduct en het werkproces aantoonbaar maakt en hoe je verificatie en validatie kan uitvoeren met digitale hulpmiddelen. Ook is een voorbeeld getoond van digitaal ondersteunde kwaliteitsborging bij het onderhoud van watergangen, met behulp van een BIM-applicatie en database.

Door de ingenieurs (Waterpas en Infranea) is het accent gelegd op een afwegingsmethodiek om de meest passende contractvorm te kiezen voor een project en hoe je digitale hulpmiddelen kan inzetten om het proces te ondersteunen.

 

Zelf aan de slag

In het tweede deel van de middag is er actief gewerkt in subgroepen aan een casus: fietsbrug tussen Schiedam en Rotterdam.

Bij dit project golden een aantal beperkende eisen, waarvan de belangrijkste waren: oplevering binnen zeven maanden en een innovatieve aanpak in verband met het verkrijgen van subsidie.

De belangrijkste vraag hierbij is hoe dit project aan te pakken om aan de gestelde eisen te kunnen voldoen? Daarbij zijn diverse invalshoeken besproken, zoals Bouwteam, of Engineering & Construct als contractvorm, het parallel laten lopen van activiteiten, prefabriceren van brugdelen en dergelijke. Belangrijk element bij de gekozen aanpak is de nauwe samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, die noodzakelijk was om aan de strikte termijn te kunnen voldoen.

 

Hoe verder?

Gezamenlijk is wederom de wens uitgesproken verder te gaan met het elkaar opzoeken bij BIM projecten. Ook het verder invullen van kennisdeling tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers (mede door dit soort bijeenkomsten) is wenselijk. Aarzel niet om contact met ons op te nemen wanneer u vragen heeft. Samen komen we verder!

 

 

Colinda den Dijker (Lindeloof)

Jaap Kolk (Building Changes)

Cees Rensen (Netwerk RegioIngenieur)

Henny Stolwijk (gemeente Rotterdam)

 

 

Link naar de presentaties: Gemeente Den Haag Waterpas en Infranea  Lindeloof