Op 3 december 2015 heeft het Netwerk een werkconferentie georganiseerd bij het waterschap Hollandse Delta. Onder de sprekers van het eerste deel waren gastheer Arnoud van Vliet (secretaris-directeur HD, namens de regionale overheid), Ronald Zandbergen (voorzitter van het Netwerk), prof. Marleen Hermans (Hoogleraar TUDelft, namens het onderwijs) en Albert Martinus (directeur Lindeloof, voorzitter stichting rondom GWW, namens de regionale markt). Dagvoorzitter was Jaco ter Wal (projectmanager Tauw).

Werkconferentie

In het tweede deel van de conferentie moesten de managers, onder leiding van prof. Marleen Hermans, aan het werk. Allereerst werd de stand van zaken rondom professioneel opdrachtgeverschap bij de regionale publieke spelers geïnventariseerd en in een maturity model van de TUDelft verwerkt. Daarna werden de ontwikkelrichtingen en onderzoeksvragen met de groep vastgesteld.

SAMENWERKING

Uniek aan deze bijeenkomst was naast het vele werk dat in korte tijd verzet werd de samenstelling van de groepen, waar regionale markt, onderzoek en overheid samenwerkten. Namens de organisatie was Wilbert Jansen (gemeente Rotterdam) erg tevreden: “kijkend naar de opbrengsten van die middag dan zien we dat er weer een stap is gemaakt om elkaar beter te leren kennen binnen het netwerk van de regionale samenwerking. Daarnaast was het interessant/inspirerend om de sprekers vanuit diverse invalshoeken, lagere overheden, regionale markt en wetenschap, te horen over publiek opdrachtgeverschap“.
Ilse Ramler, namens het waterschap Hollandse Delta, was erg blij met de hoge opkomst. Voor haar een teken dat dit onderwerp hoog op de agenda staat: “bij Hollandse Delta zijn we hier al mee bezig en werken dit nu zeker verder uit“.
Jaap Kooman, programmamanager van het Netwerk, was eveneens in zijn nopjes: “goed dat de partners uit de samenwerkingsovereenkomst met de regionale markt, stichting Rondom GWW, hier aan mee deden. Dat zou enkele jaren geleden nog niet mogelijk zijn“.

Maturity Model Publiek Opdrachtgeverschap

De oogst van de werkconferentie, waarbij gebruikt werd gemaakt van het ‘Maturity Model Professioneel Opdrachtgeverschap’ van de TU-Delft (download hier het model), werd verzameld op flipovers met daarop respectievelijk de genoemde ontwikkelingen en ontwikkelpunten (zie bijgaande foto’s). ‘Kennis borgen en delen‘ en ‘Mobiliteit‘ kwamen respectievelijk als nummer 1 en 2 naar voren tijdens de werkconferentie.

Vervolg Onderzoek

Een aantal koplopers vanuit het Netwerk bekijken nu samen met Marleen Hermans hoe ze deze bevindingen kunnen verwerken in een vervolgonderzoek, waarbij de opgedane kennis beschikbaar komt voor alle leden van het Netwerk. Hierbij zal nadrukkelijk de samenwerking met de markt (en onderwijs) ook aan de orde komen. Marleen Hermans over de samenwerking met de markt en het onderwijs: “Er is veel meer ruimte binnen de huidige