Op 13 oktober 2016 werd in Vlaardingen de werkconferentie duurzame logistiek in de Bouw georganiseerd. In een tweetal eerder georganiseerde sessies in 2015 ging het over mogelijkheden en kansen van efficiëntere logistiek. De gemeente Vlaardingen heeft hierbij het VOP-project ingediend als voorbeeldproject. Dit project is momenteel in uitvoering. Bij de bijeenkomst waren 30 aanwezigen.

Duurzame en Efficiënte bouwlogistiek richt zich op het slimmer organiseren van de aan- en afvoer van materialen en goederen op en rond de bouwplaats. De bouwsector is verantwoordelijk voor circa 30% van de transportbewegingen in onze regio. Daarnaast is het effect van het bouwverkeer in de regio op de luchtkwaliteit (CO2, NOx, fijn stof) circa 5%. Door een gezamenlijke aanpak kunnen we in 2020 gestructureerd 40% minder vervoersbewegingen realiseren.

Het project in de VOP is gelegen in het centrum van Vlaardingen. Deze wijk is druk, heeft parkeerproblematiek en is moeilijk bereikbaar voor de hulpdiensten. Doordat het riool aan vervanging toe is, wordt de wijk heringericht en in het project wordt efficiënte bouwlogistiek toegepast. In deze sessie werden, naast een projectbezoek, de eerste resultaten gedeeld door gemeente en aannemer. In workshops is gediscussieerd hoe reductie en duurzamer bouwverkeer te realiseren c.q. te stimuleren valt.

In dit VOP-project is een reductie van 600 vrachtwagenbewegingen à 5 kilometer in de binnenstad gerealiseerd. Dit betekent minder hinder voor de burgers van de gemeente Vlaardingen, veiliger werken en schonere lucht (brandstofbesparing van 1000 liter).

De Winnende Quote:

Een betere wereld begint bij logistiek. Kies voor een duurzame logistiek. Geef ruimte voor creativiteit van de inschrijver.

 

Wil je meer weten of betrokken worden?

– Vanuit de Regionale Samenwerking i.s.m. platform Logistiek in de Bouw zijn wij op zoek naar nieuwe voorbeeldprojecten.

– Wil je ondersteuning in jouw project rondom BLVC-plannen, bouwlogistiek en de vertaling in aanbestedingsdocumenten?

– Of wil jij in jouw project omgevingshinder en efficiente bouwlogistiek opnemen?

 Wij helpen je graag!!!

Neem dan contact op met:

Cor Luijten, gemeente Rotterdam, cjlm.luijten@rotterdam.nl, 06-20139731