Op donderdag 12 januari 2017 is samen met 35 collega’s er een leerzame dag geweest over Projectbeheersing in een veranderende omgeving. De casus Hoekse lijn is toegelicht door de projectleider, Peer Cox (gemeente Rotterdam). Daarna was het de beurt aan Onno van der Eijk (PZH) hij lichtte de MGA methode toe, een onderhandelingsmethode die ons leert te zoeken naar de belangen achter de standpunten. Zie ook www.mga-netwerk.nl. In de middag is aan de slag gegaan met de methodiek en de casus door het indelen in verschillende rollen. De discussie verliep stevig en de rolvastheid van de diverse deelnemers was verrassend! Uiteindelijk leverde de discussie wel nieuwe inzichten op voor de deelnemers, maar niet voor het project. In september staat een vervolg op het programma van het onderwerp projectmanagement. Als je onderwerpen weet voor september, dan houden wij ons aanbevolen!.