Dinsdagmiddag 24 januari 2017 van 14.00 – 17.00 uur

Locatie Gemeentehuis Haarlemmermeer in Hoofddorp

Op 24 januari 2017 was in Hoofddorp de vervolgsessie op de succesvolle EMVI-BPKV-dag van 23 november 2016 in Delft. De Gastheer van de BPKV –middag was de gemeente Haarlemmermeer. Samen met de gemeente Gouda (Arie Boekee), Bouwend Nederland (Hessel Heins-Wunderle) en de regionale samenwerking Rotterdam-Den Haag (Cor Luijten) werd deze middag georganiseerd. Totaal waren 35 emvi-toepassers vanuit publieke opdrachtgevers en opdrachtnemers afkomstig uit de GWW-sector aanwezig. BPKV (Beste Prijs Kwaliteits Verhouding) is 1 van de 3 gunningscriteria.

Opvallend op de EMVI-BPKV-dag van 23 november 2016 was dat nadrukkelijk benoemd werd dat de dialoog tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever meer aandacht zou moet krijgen. Dit was dan ook de basis van de opzet van deze middag. In twee workshopsrondes werd een verdiepingsslag gemaakt, waarbij opdrachtgevers aangaven wat zij belangrijk vinden en de opdrachtnemers hoe zij dit ervaren c.q. oppakken. Een boeiende middag als resultaat.

Programma:

 

WELKOM door Ad Staal:

De heer Ad Staal van de gemeente Haarlemmermeer opende de middag en verwelkomde iedereen. Deze bijeenkomst was de derde in rij over het thema EMVI-BPKV. In mei 2016 was in Gouda de eerste sessie waarbij is ingegaan op de transactiekosten die bij EMVI horen en de discussie EMVI versus EMVI-light. In november 2016 was de EMVI-BPKV-dag waarbij het gehele traject in 6 stappen is doorlopen. Nu gaan we verdiepen richten welke thema’s vinden we handig en waarom.

 

Terugblik resultaten EMVI-BPKV-dag en toelichting BPKV door Cor Luijten:

De heer Cor Luijten van de gemeente Rotterdam gaf een toelichting over BPKV en het programma van de middag.

In de aanbestedingswet 2012 was een onderverdeling gemaakt tussen Gunnen op laagste prijs en Gunnen op EMVI. Hierbij werd ook gehanteerd EMVI, tenzij ….. Sinds 2016 is er een aanpassing in de aanbestedingswet gekomen waardoor er drie gunningscriteria onder de term EMVI vallen.

EMVI (sinds 2016):

 1. Laagste Prijs
 2. Laagste kosten
 3. Beste Prijs Kwaliteits Verhouding (BPKV); “de oude emvi”Enkele toegelichte opmerkingen:
 • In het contract staan de eisen en hou deze apart van de BPKV
 • BPKV: dit betreft de wens (extra kwaliteit) die het doel en haar doelmatigheid dient
 • Thema’s waar het verschil gemaakt kan worden (onderscheidend)
 • Tip: pas op teveel (sub)criteria
 • Tip: pas op te lange toelichtingen/plannen van aanpak
 • Tip: Licht toe wat je wilt
 • Er zijn: Kwaliteitscriteria (geobjectiveerd) en Prestatiecriteria (extra prestaties)
 • Er zijn: Meetlatten en Plan van Aanpak; hoe beoordeel je en hoe kun je controleren?
 • Doe alleen een BPKV wanneer je het ook daadwerkelijk snapt.
 • BPKV-THEMA: Wat, Waarom en Hoe
 • Voorbeeld: Maak je van Bouwveiligheid (V&G) een BPKV-gunningscriterium? Dit in de licht gezien dat V&G strak in de wet is vastgelegd.

 

Workshopronde 1: welke thema’s wel en niet

In workshopronde 1 werd in 3 verschillende groepen ingegaan op de vraag: Welke thema’s willen Opdrachtgever en Opdrachtnemer hebben? En waarom? Welke thema’s hebben we en wat wil je daarmee bereiken? Thema’s zoals planning, risico’s, omgevingsonderwerpen worden veel toegepast en werden als zinvol ervaren, terwijl er ook wel discussie was of ze nog wel onderscheidend zijn. Thema’s zoals Social Return, Veiligheid, duurzaamheid algemeen, CO2-prestatieladder daar waren de meningen sterk over verdeeld in termen van onzin tot zinvol. Dus dit vraagt om nadere overdenking vanuit opdrachtgeverskant.

 

Thema’s: diverse omgevingsthema’s:

 • Wat: omgevingsmanagment, Omgeving, Communicatie, Omgevingshinder, fasering, bereikbaarheid, verkeershinder, beperken overlast, uitvoeringswijze, uitvoering planning
 • Waarom: draagvlak bewoner, imago ON/OG, voor de klant, begrip, verwachtingen naar stakeholders, beïnvloedbaar afbreukrisico
 • Hoe: alles benoemd in Plan van Aanpak met de volgende opmerkingen; 1) Alleen de onderwerpen, 2) Differentiatie niet beoordelen, 3) Input; hoe doe je het, 4) Presentatie toelichtend, 5) Opdrachtgever: transparant voorwerk meegeven (via blvc-structuur) en 6) Kansen smart

 

Thema’s: risico’s

 • Wat: risicobeheersing (& eventueel kansen)
 • Waarom: beperken risico’s (kans is DE WENS)
 • Hoe: Als OG 3 risico’s benoemen en 2 door ON; beheersmaatregelen beschrijven via Risman-methodiek

 

Thema: duurzaamheid

 • Wat: duurzaamheidsimago (bijv: inzet machines, vervoer, lcc-product/materiaal)
 • Waarom: toekomst bestendig/lager onderhoud, beperking CO2-uitstoot
 • Hoe: Pro-actieve houding, Certificatie, Co2 uitstootgegevens (LCC)

 

Benoemde Themas WEL:

 • Omgaan met vrijkomende materialen
 • Materiaalkeuze (alternatief is functioneel specificeren)
 • Kansen in relatie met projectdoelstellingen (functioneel)
 • Risicobeheersing
 • Werkwijze, uitvoeringswijze gelinkt aan planning
 • Maatschappelijke Winst

 

Thema’s ter discussie:

 • SROI, social return
 • Ontzorgen
 • Duurzaamheid, circulaire economie gebruikt in algemene termen
 • Veiligheid (pro-actieve houding, arbo en omgevingsveiligheid)
 • Bouwveiligheid (V&G)
 • Zaken die jezelf niet bedenkt
 • Snellere bouwtijd, uitvoeringsduur, bouwtijd, oplevertijd, planning
 • Meekoppelkansen
 • Omgevingsmanagement, omgevingshinder
 • Algemeen: Ruimtelijke kwaliteit, extra kwaliteit
 • Intern proces
 • CO2-prestatieladder
 • Organisatie/projectteam/procesbewaking

 

Workshopronde 2: Aan de slag met het schrijven van BPKV

In workshopronde 2 zijn we aan de slag gegaan met concrete voorbeelden van waarom BPKV en het wat. Hierbij werden enkele BPKV-voorbeelden gebruikt om te verbeteren. Vanuit opdrachtnemerskant kwamen diverse kritische opmerkingen. Opmerkingen, zoals : het is niet smart genoeg, ga het anders met elkaar organiseren tot daar wil ik graag op inschrijven en voor deze BPKV gaan. Er waren ook opmerkingen over de hoogte van de fictieve korting en de daaraan gekoppelde boetes. Realiteit en kosten dienen in balans te zijn.

 

Informatie over EMVI-BPKV en de gewijzigde aanbestedingswet:

Meer info over BPKV zie:

https://www.pianoo.nl/themas/beste-prijs-kwaliteitverhouding-beste-pkv/handreikingen-beste-pkv

Meer info over de aanbestedingswet:

https://www.pianoo.nl/search/site/aanbestedingswet

Webinars:

EMVI basis Fredo Schotanus – https://www.youtube.com/watch?v=y_71AiogzIc

EMVI gevorderd Fredo Schotanus – https://www.youtube.com/watch?v=a59Q7shfeoI

EMVI gewichten en scoren Jan Telgen – https://www.youtube.com/watch?v=l2ynTnkPdwA

Gewijzigde aanbestedingswet, Henk Wijnen en Floris de Boer – https://www.youtube.com/watch?v=td9kqF7k1rg&index=6&list=PLDECj5rpezsFw59xbm2tEiBiz32FkRvGT

 

Gemeente Gouda; Arie Boekee

Gemeente Haarlemmermeer; Ad Staal

Bouwend Nederland: Hessel Heins Wunderle

Regionale Samenwerking Rotterdam – Den Haag: Cor Luijten.