Donderdagmiddag 6 april 2017 was er een bijzondere bijeenkomst op de RDM campus in Rotterdam waar de relatie tussen opdrachtnemers en opdrachtgevers in de (water)bouw centraal stond. Vertegenwoordigers van de Nederlandse Waterschappen, het netwerk Regioingenieurs, Stichting Rondom GWW (MKB) en Bouwend Nederland kwamen daar samen om concrete afspraken rondom de vernieuwde Marktvisie Waterschappen te maken. Het volledige artikel is te lezen op de website van waterschap Hollandse Delta

Nu, zes weken later, gaan wij starten met de inventarisatie van de eerste resultaten van de afspraken die zijn gemaakt. Vanuit het netwerk zijn al positieve berichten gehoord over de nieuwe contacten die zijn ontstaan tijdens en na de bijeenkomst. Zodra de inventarisatie is afgerond, zullen wij u op de website informeren over de resultaten.

Mocht u uw ervaringen alvast willen delen, dan kunt u een e-mail bericht sturen naar: c.autarbhagal@Rotterdam.nl