Keuzes Onderhoudsbudgetten staan onder druk, maar wegen moeten veilig en toegankelijk blijven. Prioriteren is dus nodig. Maar hoe maak je de juiste keuze, die recht doet aan meerdere belangen? Assetmanager Stefan Pijst en maintenance engineer Kees van Twist startten een pilot bij waterschap Hollandse Delta. Het waterschap is met zo’n 1.600 kilometer aan de wegen een van de grootste wegbeheerders in Zuid-Holland. Met een multicriteria-analyse (MCA) werd het mogelijk eenduidige en onderbouwde keuzes te maken in het groot onderhoud aan de wegen.

Een interessante praktijkcasus vanuit het waterschap Hollandse Delta die werd gepresenteerd in het Platform Assetmanagement Metropoolregio, onder voorzitterschap van de gemeente Rotterdam.

Stefan Pijst, assetmanager: “De behoefte was er al een tijdje. Met de multicriteria-analyse uit de pilot kunnen we concreet invulling geven aan een gedragen en onderbouwde prioritering van het groot onderhoud aan onze wegen. En een beter gesprek voeren met onze bestuurders.”

Lees het volledige artikel:https://www.rotterdam.nl/werken-leren/assetmanagement/Keuzes-maken-met-een-multicriteria-analyse.pdf

Op de hoogte blijven van praktijkvoorbeelden van assetmanagement Rotterdam en het Platform Assetmanagement Metropoolregio?

Laat het ons weten via assetmanagement@rotterdam.nl