Met Rotterdam Circulair, de Rotterdamse resiliencestrategie en het benoemen van ‘weerbaarheid’ tot kernwaarde voor assetmanagement geeft Rotterdam handen en voeten aan de ambitie van duurzaamheid en circulariteit. In de zoektocht naar duurzame verharding stuitten de wegbeheerders op CO2-neutrale straatstenen van hergebruikt betonpuin met geopolymeren als ‘groen’ bindmiddel. Op dit moment loopt een pilot in de stad.

‘We willen als grote gemeente vooral de markt uitdagen om met innovaties en duurzame oplossingen te komen. Met deze proef denken we in totaal 33,4 ton CO2 te kunnen besparen. Afhankelijk van de resultaten gaan we het materiaal breder toepassen.’ – Arjen Oostra, beheerder wegen

Link naar volledig bericht